Bodil Kaalund

Fernisering onsdag d. 4. maj 2016 kl. 19:00

Kunstneren vil være til stede
Udstilingen er arrangeret af Korsør Kunstforening

Bodil Kaalund udførte medlemsgaven i 1990, litografiet ”Adam og Eva” til kunstforeningens medlemmer.
Korsør Kunstforening byder Bodil Kaalunds originale værker i større tal hjertelig velkommen til Korsør, hvor hun har udstillet tidligere.
Bodil Kaalund er maler, grafiker og forfatter, født i 1930 og uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1954. Hun har boet næsten hele livet i Kgs. Lyngby.

Weilbach Dansk Kunstnerleksikon skriver i 1994: ”Bodil Kaalund lod sig tidligt påvirke af Biblens historier gennem kunstreproduktioner og undervisning i skolen, og inspireredes første gang i 15-17 års alderen af Det Nye Testamente til malerier, hun imidlertid hurtigt tilintetgjorde. Først 25 år senere vovede hun, som hun udtrykker det, at tage emnerne op på ny. Under årene på Kunstakademiet var K. søgende og tøvende i sin kunst. Først i slutningen af 1950erne, på rejserne til Nordnorge, dukkede hendes egen billedverden langsomt frem efter mødet med den arktiske natur og det intense lys. Inspireret af det enkle og det nære fandt hun sin blivende form. Såvel i religiøse som i profane billeder og opstillinger er ingenting for småt eller hverdagsagtigt til at fortælle om tilværelsens mangfoldighed. Fra 1970ernes begyndelse har udsmykningsopgaver til vore kirker spillet en stadig større rolle, såvel malerier til ældre kirkeinventar som nye altertavler, bispekåber, messehagler og anden tekstil udsmykning. K. opfatter det at skrive, holde foredrag og lave udstillinger, alt sammen om billedkunst, som en integreret del af hendes maleri. 1984-91 arbejdede K. med illustrationerne til den ny, autoriserede oversættelse af Biblen, der udkom 1992. Dette arbejde, foruden udsmykningsopgaven i Lemvig Kirke, blev anledningen til stiftelsen af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, åbnet 1994, for bl.a. at huse K.s religiøse billeder. Modsat flere af sine samtidige, der foretrækker symboler, når de arbejder med religiøse motiver, maler K. fortællende billeder, kunstneriske reflektioner over de bibelske fortællinger. I K.s opstillinger gengives ikke kun genstandene, men også det, der ligger bagved objekternes skal, og der er for K. intet skel mellem opstillingerne og de religiøse billeder. Med sin følsomme kolorit følger hun den nordiske tradition.”

Bodil Kaalund har gennem et langt liv varetaget mange stillinger og hverv bl.a. initiativtager til Grønlands Kunstskole i Nuuk, 1972; medlem af Akademiet for de skønne Kunster, 1972-96; Medlem af Grønlands Kulturfond, 1969-91 og 1994, formand siden 1997.
Kunstneren har i årenes løb haft utallige udstillinger. Blandt separatudstillinger kan nævnes Athenæum, København 1956; ”Øje og Hånd” 1980-81, Galleri F 15, Moss, Skive og Tønder Kunstmuseum; Statens Museum for Kunst, forhallen 1981-82; ”Fra en kirkekunstners værksted”, Lemvig Rådhus 1984; ”Bibelske Billeder”, Museet på Koldinghus, 1993; ”Vanitas”, Randers Kunstmuseum, 1999; Kulturhuset Katuaq, Nuuk, 1999; ”Himmel og Jord”, Museet for Religiøs Kunst, 2010; ”det ophøjede i det nære”, Sophienholm, 2016. Der har tillige været mange fællesudstillinger bl.a. Kunstnernes Efterårsudstilling i 1948 og 1950-63.
Bodil Kaalund er repræsenteret på flere museer bl.a. på Statens Museum for Kunst i såvel malerisamlingen som i Kobberstiksamlingen. Blandt kirkelige tekstiler f.eks. Bispekåbe til vicebiskop, 1980; Messehagler til Lemvig kirke m.fl. Bogudgivelser, hvor Bodil Kaalund enten er illustrator, forfatter, medforfatter eller redaktør er mange f.eks. bøgerne med Brorsons salmer og med Kingos salmer og redaktionen af Grønlandsk Kunst, 1. udgave i 1979.