Blandt Andet

Fernisering mandag d. 2. september 2019 kl. 16:00

-
Udstilingen er arrangeret af Korsør Kunstforening i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger

Udstilling med Grafisk Værksted, Næstved -
Rene Tancula, Finn Andersen, Susanne Mark, Pascale
Perge, Torben Lundsted, Anne Gudrun Sejersen, Jo
Møller, Anita Viola Nielsen, Till Junkel, Günther
Blendinger, Palle Rud Christoffersen, Lars Holbroe.
Vises i Korsør Kulturhus, Skolegade 1.

Efter et positivt samarbejde mellem politikere og kunstnere i det tidligere Storstrøms Amt åbnede »Storstrøms Amt’s Grafiske Værksted« i 1988.
Fra 1. januar 2007, hvor amterne blev nedlagt, overgik værkstedet til Næstved Kommune og ændrede navn til »Grafisk Værksted /Næstved – Print Studio for Artists«.
Værkstedet fungerer for kunstnere/ grafikere, som ønsker at arbejde professionelt og seriøst med de grafiske teknikker på et kvalitativt højt niveau. Kunstnerne kan hver især i fred og ro arbejde og eksperimentere med teknikkerne og i visse tilfælde, med indkaldt ekspertbistand, dygtiggøre sig indenfor de nyeste grafiske landvindinger.
I tidens løb har gæstekunstnere fra ind- og udland, som led i værkstedets Artist ́s in Residence Program, kunnet bo og arbejde i kortere eller længere perioder på værkstedet, hvilket har været til stor inspiration for værkstedets kunstnere.
Det grafiske værksted er placeret på det smukke Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstveds centrum. Kunstnerstyret med kommunalt tilskud. Kommunen har ligeledes stillet lokalerne til rådighed. Arbejdsfaciliteterne er gode og de teknikker, som er tilgængelige på værk- stedet er: Radering/ætsning/dybtryk, fotogravure, litografi, linoleums/træsnit samt computerbaseret grafik/inkjet.
Værkstedet har opbygget et stort lager af originalgrafik, som til stadighed udvides og som sælges fra værkstedet samt på udstillinger i ind- og udland.
Fra januar 2010 har værkstedet etableret GrafikGalleriet til udstillinger af originalgrafik, dels af værkstedets kunstnere dels af indbudte danske og udenlandske grafikere.
Nærmere oplysninger, aftaler om rundvisning, aftaler angående udstillinger, forespørgsler om medlemskab og aftaler om salg henvises til værkstedets daglige leder. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Grafisk Værksted www.grafisk-kunst.dk
Grafik Galleriet www.grafisk-galleri.dk

Filer til download:
Katalog Grafisk Værksted Næstved (.pdf)