Dag Aronson

27. oktober til 30. november

Fra www.husetiasnaes.dk:
Kunsthistoriens store mestre er den tydelige inspiration
for Dag Aronson, når han maler parafraser over
kunsthistoriens kendte værker. I sine billeder citeres,
genfortælles og fortolkes motiver fra malere som
Picasso, Watteau, Chagall, Velázquez og Manet. I
Aronsons billedunivers bliver Manets fløjtespillende
dreng blandt andet fortolket og genskabt i nye
versioner. De velkendte motiver ses således i en ny
sammenhæng, og Dag Aronson skaber et nyt og
nutidigt blik på kunsthistorien, og herved ̈ opstår en
dialog imellem vor tid og tidligere tider – mellem en
moderne maler og de gamle klassikere.
Særligt to karakterer befolker Dag Aronsons værker –
børn og gøglere. Førstnævnte er ofte repræsenteret af
en tromme- eller fløjtespillende dreng eller en
kostumeklædt pige. Gøglerne vises især som jonglører
eller akrobater, der svæver i luften. Både børn og
gøglere er i Dag Aronsons kunst eksempler på dem, der
på sin vis står udenfor samfundets trædemølle, og de
bliver derfor til symboler på fantasien, legen og
uskylden.

Se også www.dagaronson.dk