Kvindelige Kunstneres Selskab i udpluk


Maleri af Else Elisabeth Andersen

KKS - Kvindelige kunstneres samfund markerer i samarbejde med Sammenslutningen af danske kunstforeninger sit 90 års jubilæum med en vandreudstilling med følgende kunstnere:
Hac Albech, Else Elisabeth Andersen, Birgit Andersen-Nærum, Agnethe Bjørneboe, Renate Borgen, Nanna Bisp Büchert, Kirsten Ankjær Bækgaard, Karin Høj Christensen, Lis Ehrenreich, Pia Fonnesbech, Bertine Knudsen, Anne Marie.

I 1888 lykkedes det kvinder, trods væsentlig modstand fra de mandlige kunstnere, at få adgang til Kunstakademiet, hvis 'blå stempel' på den tid var altafgørende for kunstnerisk anerkendelse - et 'blåt stempel' der hidtil havde været forbeholdt mænd.

Det var den tid hvor kvindens plads ubetinget var i hjemmet, og kunstneriske udfoldelser som maling og tegning – i det store hele, blev betragtet som noget kvinder kun kunne beskæftige sig med som en art 'husflid'. Særlig talentfulde og/eller stædige kvinder der hidtil havde været henvist til enkelte private kunstskoler for at få udviklet deres talent, fik nu endelig muligheden for en 'akademisk' kunstuddannelse, men da denne fortsat var en mandsdomineret verden, havde de kvindelige kunstnere, i 1916 endnu ikke fået repræsentanter i akademiråd og udstillingskomiteer, og blev kun i ringe omfang betænkt ved stipendieuddelinger.

På baggrund af denne uligestilling, stiftedes i 1916 Kvindelige Kunstneres Samfund, på initiativ af bl.a. Anne Marie Carl Nielsen og Anna Ancher som et forsøg på, ved forenede kræfter, at skabe modvægt til den mandlige dominans på akademiet – og i den øvrige danske kunstverden.

Selv i dag, 90 år efter foreningens dannelse, er ligestilling endnu ikke slået helt igennem hvad angår offentlige kunstindkøb, udsmykningsopgaver og stipendietildelinger, så Kvindelige Kunstneres Samfund må siges stadig at have sin fagpolitiske berettigelse.

Kvindelige Kunstneres Samfund tæller i dag godt 175 medlemmer, hvor af mange gør sig stadig tydeligere gældende på den danske såvel som på den internationale kunstscene. Kunsforeningen Køge Bugt afholdt jubilæumsudstilling med deltagelse af 97 kunstnere. Vi inviterede 20 til at deltage i en vandreudstilling – 17 tog imod invitationen og vi glæder os over at præsentere dem her.