Generalforsamling 2015

Torsdag den 24. september 2015 kl. 19 i Kongegaarden.

Mød frem og fortæl bestyrelsen, hvilke aktiviteter du gerne vil have i foreningen!
Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om grafiske blade og lignende.
Foreningen er vært ved et lettere traktement i Isenstein Galleriet.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og for Korsør Kunstforenings Fond ”Kunstkassen”.

4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for sæson 2015-16 – Personlige medlemmer 330 kr., børn og skoleklasser 165 kr., Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1600 kr.

5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før)

6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer m.fl.:
4 bestyrelsesmedlemmer:Jette Fonseca, Inge Boye Jørgensen, Aase Jepsen og Tove Madsen afgår efter tur.
1 revisor: John Dyrby Paulsen afgår efter tur
1 suppleant vakant 2. suppleant.

7. Eventuelt