Udstillinger 2012

-

Januar
Magt og Ret (sdk)
Februar
5 Danske Naivister (kk)
Marts
Grethe Balle (kk)
April
Petter Solberg (kk)
Maj - Juni
Isenstein Samlingens Sommerudstiling (Isenstein)
Juni - juli
Gruppe 99 (kk)
Juli
Kongegaardens Sommerudstilling XVI (kk)
August
Mellem Realisme og Abstraktion (kk)
september
Galleri Trap i Kongegaarden (kk)
Oktober
Mørkets og Lysets Mester (kk)
November
Susanne Thea, Jesper Neergaard, Lillian Neergaard (kk)
December
Decemberbod (kk)