Besøgstal i Kongegaarden

Besøgstal 2007
Udstillingerne i Kongegaarden 2007 har i år samlet 9.294 gæster. Det er godt 1000 flere end i 2006. Det gennemsnitlige månedlige besøgstal er således 774.
Alene på Korsør Kunstforenings udstillinger i 9 af årets måneder er der 6.350 besøgende eller i gennemsnit 705 besøgende pr. udstilling.
Isenstein Samlingens 2 måneder har haft 1403 gæster.
I besøgstallet er indregnet tilhørerne til Korsør Koncerternes arrangementer. Se nedenstående fil for detaljer!

Kongegaardens besøgstal 2007