Kontingent

Kontingent sæson 2017/18 (1. september til 31. august):

(a) Personlige medlemmer: 330 kr.
(u) Børn og unge uddannelsessøgende (til 25 år) og skoleklasser: 165 kr.
(V) Virksomheder og institutioner (særlig service): 1600 kr.

Indbetales på giro 5 55 36 44. - reg. nr. 1551.