Medlemsbrev september - oktober 2001
Kontingent 2001/2002.
Hermed fremsendes girokort til betaling af kontingent for det forenings år der netop er startet pr. 1. september - kontingent er:
personlige medlemmer (a)
børn og skoleklasser (b)
virksomheder, med særlig service, (v)
200 kr.
100 kr.
1100 kr.
Beløbet bedes indbetalt på vedlagte girokort snarest mulig og gerne inden 1. november.
Lodtrækning.
Betal kontingent senest på jubilæumsdagen.
I anledning af foreningens 35 års stiftelsesjubilæum den 10. oktober har bestyrelsen besluttet, at udlodde 17 originale billeder, udført af kunstneren Viggo Lynge Larsen, udstillet på sommerudstillingen. Desuden indgår et par keramikskåle af Tina Birk fra Odsherred og et stykke grafik.
Lodtrækningen foretages blandt de medlemmer, der har indbetalt kontingent senest på jubilæumsdagen den 10. oktober.
Generalforsamling 2001.
Generalforsamlingen blev afviklet med 25 deltagere. Referat er vedlagt sammen med det godkendte regnskab og beretningen.
Bestyrelsen 2001/2002.
Navne og adresser kan overskues på vedlagte oversigt. Bestyrelsen vil snarest komme i arbejdstøjet og få sig konstitueret. Det ser allerede nu ud til et kassererskift, hvor Lis Kobæk vil blive afløst af Erik Klausen på kassererposten.
Alle i bestyrelsen modtager gerne henvendelser og ideer fra medlemmer.
Mød frem til
Markering af 35 års jubilæet.

35 år siden foreningen blev stiftet. Datoen er som sagt den 10. oktober. Datoen folder i år på en onsdag. Bestyrelsen håber denne dag at se mange medlemmer til en fælles fejring af foreningens første 35 år med et glas rødvin eller lignende.
Måske kan det lykkes at finde på spændende ting i forbindelse med månedens udstilling med nordjyske kunstnere eller måske noget helt andet.
Der vil være mulighed for at gøre en særlig god handel fra grafikmappen.
Medlemsgaven 2001.
Når kontingent er betalt vil medlemmerne være berettiget til at afhente medlemsgaven. Det kan ske fra den 1. november sidst på dagen i Kongegården. Nærmere i Korsør Posten og Sjællands Tidende eller ved henvendelse til Kongegården tlf. 5837 7890.
Medlemmer der bor udenfor Korsør kommune vil få gaven tilsendt, hvis den på et senere tidspunkt ikke er afhentet.
Virksomhedsmedlemmer vil få gaven bragt på et senere tidspunkt i ramme.
Kunstneren er Anni Rose. Der velvilligt har udført unikke akvareller til samtlige medlemmer med motiver inspireret af hendes ophold i Korsør.
Vær hurtig med at få betalt kontingent, så oplaget ikke bliver udsolgt. Der er bestilt. så der skulle være plads til et par ekstra medlemmer.
Giv en gave -
et medlemskab af kunstforeningen.
Inspirer din nabo, venner, arbejdskammerater, arbejdsplads til at være med.
Et medlemskab af Korsør Kunstforening giver noget for pengene.
Vel mødt til udstillingerne og på gensyn den 10. oktober.
For bestyrelsen
Finn Mikkelsen.