Medlemsbrev september 2001
Der indkaldes hermed til generalforsamling
søndag den 23. september kl. 11 i Kongegården
, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år (vedlagt)
Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”) (vedlagt)
Regnskabet for medlemsskoler
Desuden vil der være foreløbigt regnskab for skulpturen De Syv Dage
og for skulpturen Prinsesse Guldhår 2
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for sæsonen 2001-2002:
Personlige medlemmer 200 kr.
Børn og skoleklasser 100 kr.
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1100 kr.
5. Indkomne forslag.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, 4220 Korsør)
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Lasse Larsen, Inge Boye Jørgensen, Aase Jepsen og Ole Burglin afgår efter tur. Ole Burglin er fratrådt bestyrelsen i juni. 1. suppleant Susanne Hansen er indtrådt.
Der skal vælges 1 revisor: Sonni Jørgensen afgår efter tur.
Der skal vælges 2 suppleanter hvis Susanne Hansen vælges til bestyrelsen. Efter tur afgår Anne Byberg.
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende. Der vil være mulighed for at forsyne sig med ældre udstillingskataloger m.v
Foreningen er vært ved et let buffet i Isenstein Cafeen.
Grafikmappen vil kunne beses med henblik på køb.
Efterårets udstillinger er 2 fra sammenslutningen af Danske Kunstforeninger og 1 indbudt:
September: De 5 på tur - gode værker fra spændende unge kunstnere
Oktober: 5 Nordjyder - det ypperste fra Vendsyssel
November: Lizzie Thyssen og Ida Just Møller - kendt fra sommerudstillingen - kommer med mange værker.
På gensyn til en snak om kunsten og kunstens muligheder og ideer i Korsør
Med venlig hilsen for bestyrelsen
Finn Mikkelsen, formand.