Medlemsbrev Oktober 2004
Indbetaling af kontingent.
Så er det igen tid at indbetale kontingent til kunstforeningen. Bestyrelsen håber på en fornyelse af medlemskabet også for den nye sæson 2004/2005. – gerne indbetalt inden den 5. november - Kontingentet er ændret til nu:
- 240 kr. for personlige medlemmer (a)
- 120 kr. for børn og skoleklasser (u)
- 1300 kr. for virksomheder med særlig service (v)
Dit kontingent fremgår af vedlagte girokort til konto 5553644, hvor kassereren gerne ser kontingentet indbetalt så vidt mulig.
Lodtrækning.
Blandt kontingenter indbetalt senest 5. november trækkes lod om et tryk af Jens Peter Helge Hansen, Rødt Firben, som passer godt til den tidligere medlemsgave ,Gult firben.
Ny vedtægter.
De nu gældende vedtægter er vedlagt.
Medlemsgaven 2004.
Bente Forman og Klavs Encke, keramikere under værkstedsnavnet Fyrkat, bor i Ellinge Lyng og er mestre for årets medlemsgave, der er en kande efter eget valg. bestyrelsen påregner at kanderne indgår i udstillingen med kunstnerne i november måned i Kongegaarden. Gaven påregnes således at kunne afhentes i forbindelse med udstillingen når kontingent for 2004/05 er betalt.
Generalforsamlingen.
Referat fra den netop afholdte generalforsamling er vedlagt sammen med regnskab og beretning.
Besked og medlemsbreve via e-mail ?
Vil du være med på hurtige beskeder vi e-mail hører vi gerne fra dig. Du kan notere din e-mail adresse på girokuponen eller aflevere den i Kongegaarden. Eller sende en e-mail til formanden fmik@korsoerkunst.dk - så vil du komme på maillinglisten.
Kunstkøbscirkler.
er en god og spændende måde at købe kunst på. Der mangler endnu nogle interesserede medlemmer for at få startet en ny cirkel. Nærmere information kan ses på hjemmesiden eller fås i Kongegaarden eller ved kontakt til bestyrelsen.
Grafik m.v. som gave.
Endnu en gang gøres opmærksom de mange muligheder for køb af god kunst såvel fra Kongegaardens mange forskellige ting i receptionen som fra selve udstillingerne.
Lige nu i Kongegaarden.
Er det Karen Hexe Udsen som viser sine malerier og skulpturer i Sammenslutningen af Danske Kunstforeningers regi. Udstillingen kan ses til 28. oktober.
Kongegaarden i det kommende år.
Udstillingen til november er fastlagt.
Programmet er ikke endnu endeligt aftalt for 2005; foreløbig kan nævnes kunstnernavne som Vivian Rose, Betty Engholm og Lena Søeborg, Inge Lise Rasmussen, Bente Marie Kjeldbæk, Troels Trier, Knud Steffen Nielsen, og vor Sommerudstilling nr. 9, som nok vil stå i H.C. Andersens tegns samt endnu to udstillinger. Det bliver en lang række af udstillinger arrangeret af kunstforeningen fra januar til august med og så igen i november 2005.
Bente Forman og Klavs Encke
Fernisering lørdag den 30. oktober kl. 14. Bestyrelsen glæder sig til at se mange medlemmer og der bliver formentlig mulighed for at bestemme sit eksemplar af medlemsgaven på denne dato.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig efter generalforsamlingen.
Med venlig hilsen for bestyrelsen
Finn Mikkelsen.