Medlemsbrev oktober 2003
Indbetaling af kontingent
Så er det igen tid at indbetale kontingent til kunstforeningen. Bestyrelsen håber på en fornyelse af medlemskabet også for den 38. sæson 2003/2004. – gerne indbetalt inden den 5. november - Kontingentet er uforandret:
- 220 kr. for personlige medlemmer (a)
- 110 kr. for børn og skoleklasser (u)
- 1200 kr. for virksomheder med særlig service (v)
Dit kontingent fremgår af vedlagte girokort til konto 5553644, hvor kassereren gerne ser kontingentet indbetalt så vidt mulig.
Blandt kontingenter indbetalt senest 31. oktober trækkes lod om et tryk af Anne Marie Mejlholm.
Der er altid plads til nye medlemmer.
Skulle du få brug for indbetalingskort til familie, venner og bekendte eller til din arbejdsplads er du velkommen til at kontakte Kongegaarden eller bestyrelsen. Eller brug e-mail evt. via hjemmesiden www.korsoerkunst.dk
Medlemsgaven 2003.
Et litografi af Poul Janus Ipsen blandt flere mulige motiver kan afhentes i Kongegaarden, når kontingent er betalt fra tirsdag den 11. november.
Generalforsamlingen 2003.
Afholdtes i 25. 9. – referat, beretning og regnskab vedlægges. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.
Se på kunst for en rimelig pris.
Max.. 2 stk. Louisiana billetter pr. medlem
og 2 stk. billetter til Arken kan købes i Kongegaarden for 40 kr. pr. stk., når kontingent er betalt – så længe lager haves.
Kunstkøbscirkler
er en god og spændende måde at købe kunst på. Der mangler endnu nogle interesserede medlemmer for at få startet en ny cirkel. Nærmere information kan ses på hjemmesiden eller fås i Kongegaarden eller ved kontakt til bestyrelsen.
Kongegaarden i det kommende år.
Programmet er ikke endnu endeligt aftalt; men det er planen at forsøge udstillinger med indtryk udefra, gensyn med gamle kendinge og nye ting samt keramik fra Vestsjælland. Således er der i øjeblikket kontakter til Ole Sylvest Jacobsen, Jens Kantsø, Jeppe Eisner, Bente Formann og Klaus Encke, de faste sommerudstillere Jesper Neergaard, Viggo Lynge Larsen, Lizzie Thyssen, Ida Just Møller, Jane Morten, John Würtz, Kirsten Ernst. Desuden udstillinger fra Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger og en udstilling med nyanskaffelser til samlingen af en serie grafiske blade af gode danske kunstnere med 3 blade af hver af de 11 kunstnere.
Grafik m.v. som gave
Endnu en gang gøres opmærksom de mange m,uligheder for køb af god kunst såvel fra Kongegaardens mange forskellige ting i receptionen som fra selve udstillingerne.
Besked og medlemsbreve via e-mail ?
Vil du være med på hurtige beskeder vi e-mail hører vi gerne fra dig. Du kan notere din e-mail adresse på girokuponen eller aflevere den i Kongegaarden. Eller sende en e-mail til formanden fmik@mail.dk -
Udstillingen i november
Anette From, keramiker, Asnæs arbejder ihærdigt på nye ting. Hun viser også tidligere arbejder i Kongegaarden. Udstillingen vil have fernisering lørdag den 8. november kl. 15-17, hvor kunstneren vil være tilstede.
Med venlig hilsen for bestyrelsen
Finn Mikkelsen