Medlemsbrev marts 2004
Fernisering den 1. april kl. 19.
Kongegaarden frem til den 29. april er maleren Jens Kantsø, som er kendt af mange på disse kanter vil være tilstede ved ferniseringen på udstillingen.
Jens Kantsø vil kunne træffes på udstillingen alle søndage i udstillingsperioden. Kunstforeningens udstilling åbnes samtidig med at Isenstein-Samlingen præsenterer en ny udstilling med Harald Isenstein tegninger ”Teaterliv i Odense”.
Præsentation af Jens Kantsø er vedlagt dette brev.
Besøg på kunstmuseet Arken den 21. april.
Arken viser for tiden en flot retrospektiv udstilling med værker af Picasso. Denne onsdag aften vil vi deltage i den almindelige rundvisning for publikum.
Der er individuel transport, men medlemmer uden kørelejlighed siger det ved tilmeldingen. Medlemmer, der kører i bil, men som har plads til flere beder vi venligst om at give besked ved tilmeldingen. Transportafregning klares individuelt i bilerne.
Vi mødes klokken 19 ved indgangen til Arken. Rundvisningen starter ½ time senere.
Foreningen betaler entre for medlemmer, ikke medlemmer betaler 40 kr.
Der er mulighed for at spise på museet inden rundvisningen, det gøres individuelt for egen regning. Det har desværre ikke været muligt at reservere borde på forhånd.
Afgang fra Korsør aftales nærmere med de tilmeldte det forventes at blive tidligst kl. 16.30 og senest kl. 17.30.
Tilmelding til Kongegaarden, tlf. 5837 7890 – eller bestyrelsesmedlem Helle Purup, tlf. 5838 2821. – se www.arken.dk -
Medlemsgaven 2003/04 af Poul Janus Ipsen.
De fleste medlemmer har efterhånden afhentet gaven. Virksomhedsmedlemmer vil i den kommende tid få gaven bragt indrammet. De få udenbys medlemmer, der endnu ikke har haft lejlighed til komme forbi og selv vælge kan kontakte Kongegaarden (tlf. 5837 6890) eller formanden (fmik@mail.dk) og meddele om de vil have et tryk tilsendt efter bestyrelsens valg.
Grafik til salg.
Som sædvanlig er der en del forskellige grafiske blade at se på i ”grafikmappen” i Kongegaarden. Der er mange gode værker til rimelige priser, enkelte også i ramme, hvis der mangles en gave her og nu.
Malerier af Vivian Rose.
Kunstneren i den ene legatbolig i Kongegaarden er en god billedhugger, maler og grafiker. og vil være med på Sommerudstillingen, men allerede nu kan der ses to billeder i receptionen, som er til salg.
Premiere på Nordkystens kunstnere.
Udstillingen i maj måned bliver en landspremiere på en vandreudstilling fra Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. Udstillingen omfatter værker af Eli Ponsaing (fotogravure og grafik), Olga Tesch (maleri og vævning), Ada Scheller (maleri og collage), Karen Gabel Madsen (maleri).
En god gave !
Find en lejlighed til at give et medlemskab som gave, det omfatter også medlemsgaven og årets plakat, så længe oplag rækker.
Præmie til medlem nr. 57 a
Blandt kontingenter indbetalt senest 31. oktober har bestyrelsen trukket lod om et tryk af Anne Marie Mejlholm. Den heldige er Hanne Grønbæk. Trykket kan afhentes i Kongegaarden.
På gensyn til fernisering i Kongegaarden den 1. april
– (det er ikke aprilsnar)
for bestyrelsen – Finn Mikkelsen.