Beretning 2004 / 2005 – 39. sæson
- stiftet 10.10.1967 -
Året har bragt flere menneskelige tab.
Bent Jørgensen var et af vore mangeårige medlemmer, der sidste år forærede foreningen flere kunstbøger til bogsamlingen og var en flittig gæst på vore ferniseringer sammen med sin kone.
Erik Klausen var vor dygtige kasserer igennem de seneste år ligesom han blev udpeget af byrådet til Korsør kommunes Kunstfonds indkøbsudvalg. Erik ordnede flere praktiske ting i foreningen bl.a. indretning af arkivet i Slottensgade og kunstfondens opsætning af Børge Jørgensens skulptur i Byparken.
Lizzie Thyssen, kunstneren som vi lærte at kende gennem hendes papirarbejder på Kongegaardens Sommerudstillinger igennem 8 år og på den udstilling, hun havde sammen med Ida Just Møller for et par år siden.
Jeg beder om, at vi mindes dem alle et kort øjeblik.
Som jeg vist før har nævnt, har Piet Hein i et gruk skrevet:
'To ting er vigtigt i kunst og sport,
at sigte rigtigt og ramme hårdt.'
Om det er lykkedes for bestyrelsen i det forløbne foreningsår og dermed for Korsør Kunstforening ved jeg ikke; men sædvanen tro vil jeg prøve at opregne aktiviteterne her.
Medlemsgaven var i år multianvendelige unika keramikkander i mange forskellige former, farver og dekorationer udført af keramikværkstedet Fyrkat hos Bente Formann og Klavs Encke og udleveret på udstillingen i november måned.
Medlemstallet er, måske takket være årets medlemsgave, steget til lidt over 300 medlemmer. Selvom bestyrelsen i årets løb ikke har lavet større kampagner for at forøge medlemstallet, er det glædeligt at mange enkeltpersoner og virksomheder stadig slutter op om foreningen, hvilken jo er grundlaget for aktiviteterne.
Udstillingerne er den anden hovedhjørnesten i foreningens aktiviteter, som gennem årene med Kongegaarden som det overvejende udstillingssted er kommet mere og mere ind i medlemmernes og det øvrige publikums bevidsthed.
Besøgstallet i Kongegaarden har siden fra 1.september til 30. august været på 7.294 gæster eller 608 pr. måned. Vore udstillingsmåneder har været 11, da Isensenstein Samlingens periode har ligget udenfor. De 11 måneder med vore udstillinger har haft 5.952 besøgende eller i gennemsnit 541 besøgende pr. måned. I hele 2004 var der 566 besøgende pr. måned. I de første 9 måneder af 2005 er besøgstallet 4.379 eller 486 gæster pr. måned.
Det kan være vanskeligt at sammenkæde udstillingernes popularitet direkte med besøgstallet, da tallet også inkluderer gæster i koncertsalen, som jo også i vidt omfang ses i udstillingslokalerne i pauser.
Sæsonens første udstilling var med malerier af Ib Eisner udlånt af hans enke, som også bidrog til ferniseringen. Motiverne var bl.a. fra Dyrehavsbakken. (465 gæster).
I oktober var der fra sammenslutningen 52 værker af en ung kunstner, Karen Hexe Udsen. Desværre valgte kun 382 gæster at give sig selv chancen for en oplevelse.
Den 30. oktober var der fernisering på årets keramiske udstilling fra Ellinge Lyng, keramikværkstedet Fyrkat med Bente Formann og Klavs Encke. Det var samtidig dagen, hvor medlemsgaven kunne udvælges, så der var mange medlemmer blandt de fremmødte. Den helt rigtige og den pæneste kande skulle vælges. Det faldt mange vanskeligt, men lykkedes vist for de fleste. – Selve udstillingen var en flot oplevelse af begge keramikeres værker. De var begge tilstede og fortalte om de forskellige teknikker med sodabrændte vaser, porcelænsfadene og de med begitningsdekoration samt de rakubrændte lågkrukker. Desuden vistes prøvetryk på bogomslag, som i nogle tilfælde også var inspiration til dekorationerne. Det blev til en del salg og for flere et medlemskab af foreningen blandt de 726 besøgende, der beså udstillingen.
Så var det tid til en julepause medens de lokale fritidskunstnere overtog lokalerne i december måned.
Beboeren i Kongegaardens kunstnerbolig, Vivian Rose, fyldte 60 år i januar. Hun var derfor det naturlige valg til udstillingen i denne måned. Under titlen Korsørbilleder vistes en række genkendelig motiver fra omegnen og Storebæltsområdet samt glasfade og andet. Ferniseringen den 8. januar blev foretaget af mag. art. Catherine Lefebvre. (467 gæster) I forbindelse med udstillingen kunne også årets plakater samt kort med motiver af Vivian Rose præsenteres.
Udstillingen startede på dagen for indsamling til tsunamiofrene i Asien. Derfor gav kunstforeningen indtægterne på 830 kr. ved salget af plakater og postkort i denne weekend til Røde Kors. Der var i øvrigt flere salg af værker fra udstillingen.
Vestsjællands Amts udnævnte i 2004 Betty Engholm til årets kunsthåndværker og Lena Søeborg til årets kunstner. Det var bestyrelsesmedlem Peder Skau der åbnede udstillingen i februar med større keramiske skulpturer og mindre skitser henholdsvis installationer med tankevækkende titler som f.eks. skjorteærmerne med flip og titlen ”De herrer”, der tidligere var set på kunstnersammenslutningen PRO’s udstilling på Charlottenborg. Udstillingen har jeg hørt både rosende og mindre begejstret omtalt. (428 gæster).
I marts var udstillingen Transparens fra sammenslutningen. Det var Visti Hybsmann Bergholt og Karen Mathiesen med deres helt specielle installationer, vægtæpper, skillerum, tryk og tegninger. Det var en spændende oplevelse, at gå rundt med de to kunstnere på ferniseringsdagen og blive guidet gennem udstillingen og tankerne bag den. Desværre ønskede kun 363 gæster at give sig selv chancen for den oplevelse, som udstillingen var.
Den første danske kunstner, der udstillede på Aros Kunstmuseum i Århus netop i marts måned, var Ulla Diedrichsen. Hun var i april via sammenslutningen udstiller i Kongegaarden med billedserien ”Flydende rum”. Udstillingen havde 455 gæster og en enkelt billede blev solgt.
Årets bedst besøgte udstilling med 754 gæster var i maj, hvor Troels Trier viste en serie malerier under titlen ”tegneseriebilleder”. De mange gæster ved ferniseringen den 4. maj blev meget klogere på kunsten og på Troels Trier med beretningen om kunsten og om teltbolig i Korsør Lystskov, hvor føden var rejer og øl. Efter ferniseringen var der på grund af datoen som sædvanlig levende lys i vinduerne. På udstillingen blev solgt flere malerier.
I juni var Jan Leth gæst fra sammenslutningen med udstillingen ”Sindobservationer”. Det var skulpturer, malerier og tryk. (478 gæster). Kunstneren besøgte selv udstillingen i perioden og var glædeligvis tilfreds med værkernes placering i lokalerne.
Kongegaardens Sommerudstilling, den niende i rækken, og i år i H.C. Andersens tegn havde fernisering ved Peder Harboe, et af vore virksomhedsmedlemmer, den 2. juli. De deltagende kunstnere var Viggo Lynge Larsen, Ida Just Møller, Jane Morten, John Würtz samt gæsterne Nelly Gaskin med små keramiske skulpturer ”kommodekoner” og Jacob Jensen med fotos og skulptur. Lizzie Thyssen var på det tidspunkt holdt op med kunstnerisk aktivitet og Jesper Neergaard og Kirsten Ernst havde valgt ikke at udstille i år. Som sædvanlig kunne de fleste kunstnere mødes til ferniseringen. hele udstillingen blev set af lige så mange gæster (754) som udstillingen med Troels Triers malerier.
Viggo Lynge Larsens billeder i en H.C. Andersen serie har sammen med arbejder af to keramikere, Ida Holm Mortensen og Helle Bovbjerg, kunnet opleves i amtsgården og de er netop nu udstillet under navnet H.C. Andersen i Europa på keramikmuseet Grimmerhus i Middelfart.
Udstillingen i august var malerier af Knud Steffen Nielsen. Ferniseringen blev foretaget af bestyrelsesmedlem Peder Skau, hvorefter kunstneren oplæste nogle af sine digte, som han som forfatter har modtaget flere anerkendelser for. Derefter forklarede han billedopbygningen og ideen i enkelte værker. Som noget specielt var der portrætfotos overført til masonite og bearbejdet kunstnerisk. Et billede af mig var noget overraskende også kommet på væggen. Udstillingen havde 680 gæster og der blev foretaget flere køb.
Indkøb er den bedste reklame blandt kunstnerne og en god katalysator for udstillingsvillighed.
Besøgstallet til den enkelte udstilling svinger en del; men det er ikke kun besøgstallet, der er vigtigt for udstillingens succes. Det er lige så væsentligt at foreningens udstillinger afspejler hele kunstbilledet i overensstemmelse med foreningens formål, og som følge deraf også bringer såkaldte ”smalle” udstillinger.
Andre aktiviteter.
Kunstforeningen og Kongegaarden som professionelt udstillingssted har igen i år været med i amtets projekt med åbne værksteder og udstillingssteder i pinsen.
Lige nu er Kongegaarden og udstillingerne der med i efterårets projekt Out of Town, et forsøg på at gøre indbyggere i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms amter samt københavnere opmærksom på professionelle udstillingssteder i den kommende region Sjælland. Begge projekters foldere er tilgængelige via vores hjemmeside. Folderen kan i et vist omfang også fås i Kongegaarden.
Der var annonceret et besøg hos billedhuggeren Jesper Neergaard, som blev udsat og derefter alligevel ikke kunne gennemføres.
I den Maritime Kulturuge i juni var det glædeligt, at kunstforeningen i lighed med sidste år kunne støtte produktionshøjskolens projekt med opførelse af sandskulpturer med 3.000 kr., hvorved vi fik 2 bannere med logo på hegnet omkring pladsen.
Skulpturer og udsmykning i det offentlige rum.
I oktober blev Jesper Neergaards skulptur indviet foran Vemmelevhallen og efter en flot indsats af Vemmelev Skulpturlaug. Som omtalt ved sidste generalforsamling ydede foreningen 10.000 kr. i tilskud.
I december var genopsætningen af stålskulpturen fra plejehjemmet på Lützensvej nu i Byparken en realitet. Skulpturen er udført af Børge Jørgensen, men flytningen var mere end nogle vandaler kunne stå for i juli måned. De knækkede skulpturen, som blev repareret og netop er genindviet.
Desværre er det ikke blevet til flere anskaffelser, men der er også nok at gøre med at vedligeholde og renovere flere værker. Således er springvandet ved rådhuset blevet berøvet en frø, som nu glædeligvis er genfundet. De syv dage ved HavneArkaderne kunne også trænge til lidt mere tryk på vandet. Kommunen har kontaktet foreningen med henblik på at renovere bassinet, så algevæksten skulle mindskes. Skulpturen i Halsskov Havn, Varden, var efterhånden farlig at færdes i nærheden af, beklageligvis har det ført til fjernelse, men med håb om genopførelse. Kommunen undersøger muligheden for en renovering. Mimers Brønd på torvet ved biblioteket ser også ofte ud til at kunne trænge til lidt omsorg.
Under udsmykning af det offentlige rum hører vel også, at Kongegaardens facadefigurer efter en større pengegave og med tilskud fra statslige midler
er blevet renoveret af billedhugger Erik Varming og nystøbt til glæde for de forbipasserende.
Der har været forlydender i pressen på det seneste om, at der er et kunstprojekt undervejs til rundkørslerne på Tårnborgvej. Bestyrelsen glæder sig til at se resultatet og håber der er tale om et arbejde af en anerkendt kunstner og ikke blot dekoration i lighed med pladsen foran den gamle banegårdsbygning.
Byparken er blevet beriget med en karikatur af en tjener ved Storebæltsoverfarten. Ærgerligt, at de gamle tjenere ikke overvejede andre muligheder udført af en anerkendt dansk kunstner. De gav ellers et stort beløb til skulpturen Prinsesse Guldhår af Kirsten Ernst. Den blev desværre ødelagt. De syv dage fik, så vidt jeg husker, også et beløb fra de gamle tjeneres kasse.
Foreningens samling modtog med stor tak i januar fra revisionsfirmaet Deloitte i Slagelse et ældre stort keramisk relief udført af Lizzie Thyssen. I april fik samlingen fra Vivian Rose som afskedsgave et stort maleri Sommerdag på stranden samt to mindre med Vintersvaner. Vi håber, at de store ting kan lånes ud for længere tid via vor fælles udlånsordning med Korsør Kommunes Kunstfond sammen med vore øvrige værker i samlingen ligesom kunstfondens egne værker, som bl.a. købes på vore udstillinger, heller ikke bør stå og samle støv. Der må på byens nyrenoverede skoler være et behov for udsmykning af nye spændende rum.
Andre kunsttiltag og kunst andre steder.
Isenstein-Samlingen havde i april ryddet galleriet for at give plads til en af Harald Isensteins gamle elever Marianne Schepelern, som viste mange fine arbejder i bl.a. skulptur og tegning, en absolut seværdig udstilling.
I juli var det i samarbejde med Kultursekretariatet i amtet lykkedes at få en enestående ungarsk emaljeudstilling Eventyrdrømme i emalje placeret i Store Magasin på Fæstningen.
På Korsør Bibliotek vistes dukker og plakater fra Polen, som gav H.C. Andersen i helt nyt billedligt perspektiv.
Glædeligvis er der et stort potentiale blandt de mange fritidskunstnerne i området, som vi bl.a. ser det hos Storebæltsgruppen og i Decemberboden. Bestyrelsen håber, at udstillingerne bl.a. er med til at inspirere disse personer. Vi håber nogle af dem må nå gennem de anerkendte censurerede udstillinger. Det kunne være interessant, hvis det med tiden medførte et større indslag af lokale anerkendte kunstnere i vore udstillinger.
Anerkendte kunstnere og kunsthåndværkere er samlet i bogen Vestsjællandske Kunstnere, hvis de har villet optages. Bogen forhandles i Kongegaarden, men kan nu også ses på internettet via amtets hjemmeside.
Vestsjællands Kunstmuseum ser ud til at have opgivet planerne om museum i Sorø på Feldskovvej. Er tiden nu ikke moden til at finde en flot placering i Korsør, f.eks. ved lystskoven ?
PR, hjemmeside, plakat m.v.
Pressen har også i år bragt en del af vore underretninger om aktiviteterne ligesom man selv ved flere lejligheder har været opsøgende fra såvel Sjællands Tidende som Korsør Posten. Direkte større interviews i lokalradioer og i Regionalen har der ikke været.
P4 sommerradio gæstede Korsør i sommer, og der var en kort omtale af Kongegaarden som udstillingssted.
Hjemmesiden www.korsoerkunst.dk har haft omkring 30 besøg i gennemsnit pr. dag i det forløbne år. Det er en pæn stigning i forhold til sidste sæson, hvor besøgene pr. dag var på 20-25. Siden holdes opdateret med aktuelle ting i foreningsregi bl.a. medlemsbreve og udstillinger, men også andre relevante ting søger vi at linke til.
Flere virksomhedsmedlemmer har ønsket at benytte sig af muligheden for at få deres navn på hjemmesiden og en direkte link til deres egen hjemmeside.
Udstillingerne, som arrangeres af foreningen er blevet fulgt af en folder eller et kort samt en plakat i 4 farver og dertil en værkfortegnelse med priser. Udstillingsorienteringen er udsendt til medlemmerne ligesom flere medlemsbreve i årets løb. De udsendes også via e-mail såfremt man har sendt sin e-mailadresse til fmik@korsoerkunst.dk
Bestyrelsen mener det er vigtigt at annoncere vore udstillinger så meget som muligt. Vi har valgt Korsør Posten og i et vist omfang Sjællands Tidende. Dertil forskellige kunsttidsskrifter, hvor vi markerer Korsør Kunstforening og Kongegaarden i forhold til det kunstinteresserede publikum, der måtte finde en lejlighed til at komme til Korsør og i forhold til kunstnerne som kan bemærke vort udstillingsniveau.Vi har i år også forsøgt os med Handicap Idrættens lokale blad.
Korsør biblioteks plasticpose reklamerer vi på ligesom vi fortsat har samarbejde med Korsør Apotek om motiv fra årets plakat på receptkuverten.
Årets plakat for aktiviteterne i Kongegaarden har vi igen i år udgivet i samarbejde med Foreningen Kongegården, som også finansierer sammen med Vestsjællands Amt, Kultursekretariatet og os. Det ikke ubetydelige beløb til porto sponsoreres af Danske Bank. Motivet var udført af Vivian Rose og var flere små motiver lokalt fra Korsør og fra Storebæltsområdet. Der blev foruden den store plakat fremstillet 4 forskellige A4 plakater.
Vi er glade for at Kongegaarden og vore udstillinger stadig er en del af Korsørs turistbrochure fordi pengeinstitutterne BG Bank, Danske Bank og Skælskør Bank sponsorerer i vidt omfang.
Kongegaardens udstillinger passes som altid af skiftende kustoder, der som regel hurtigt finder ind i stilen og ånden, der skal herske for de besøgende på udstillingerne. Desværre er der jævnlig udskiftning, da arbejdet udføres af ledige personer i ”jobtilbud”. – en stor tak til dem alle.
I samarbejde med foreningerne i Kongegaarden er kommunen ansøgt om økonomi til fast ansættelse af en person til at varetage en del af kustode- og pedelopgaverne og koordineringen heraf. Det sidste er hidtil blevet varetaget af undertegnede som formand for kunstforeningen og som delvis ansat i Isenstein-Samlingen. Der blev fra kommunen i december 2004 meddelt en bevilling på 108.000 kr. til ansættelse af en person i fleksjob til varetagelse af opgaverne. Efter samtaler med flere ansøgere er det endnu ikke lykkedes at finde en kvalificeret person. Derfor må vi efter bestyrelsens opfattelse sammen med de øvrige foreninger i Kongegaarden ansøge Korsør Kommune om yderligere et fleksjob eller i bedste fald økonomi til en ansat på fuld tid. Vi håber der kommer en løsning også på dette område i forlængelse af ansættelsen af en kontorassistent i Isenstein-Samlingen.
Det er på længere sigt væsentligt, at der kommer fast ansatte personer i kustodetjenesten. Vi kan vist i øjeblikket takke nogen i ”systemet” som heldigvis er os venligt stemt, og dermed giver mulighed for den fine åbningstid og kustodebetjening til gavn for såvel publikum som Kongegaardens og Korsørs omdømme.
Foreningens lager og arkiv har i flere år været i foreningscentret i Slottensgade. Det er netop her i september efter en ihærdig indsats fra bestyrelsen flyttet til den tidligere Skolen ved Noret, hvor vi igen deler lokale med Korsør Kommunes Kunstfond.
Økonomi.
Der er stadig penge tilstede i foreningens kasse selvom der har været trukket hårdt på den i årets løb til såvel de mange udstillinger som medlemsgaven og de øvrige udgifter. Heldigvis har der udover kontingenter fra såvel enkeltpersoner som virksomheder også været tilskud fra flere sider. Som allerede nævnt er der givet portostøtte til årsplakaten fra Danske Bank og trykstøtte fra Kultursekretariatet i amtet. Desuden er der ydet tilskud fra Korsør Kommunes kultur- og fritidsudvalg til aktiviteterne i Kongegaarden, hvoraf vi får 1/3. Fra udvalget er desuden modtaget et generelt tilskud til foreningens drift. Kultursekretariatet har også givet støtte til udstillingerne. Kulturelt Samråd har givet støtte til annoncering af udstillingerne.
Bestyrelsen er naturligvis glad for den støtte foreningen har modtaget og vil gerne her udtrykke en stor tak til alle giverne. Vi håber, at alle giverne samt medlemmer og de øvrige besøgende synes pengene er anvendt fornuftigt af bestyrelsen.
Jeg vil gerne her takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi også i år har haft i bestyrelsen og som sædvanlig ikke mindst omkring de mange praktiske gøremål.
Fremtiden.
Bestyrelsen håber fremover at kunne holde kvaliteten på udstillingerne og udstillingsantallet på 9-12 udstillinger, selvom den sæson, der netop er indledt kun har 7 udstillingsmåneder i Kongegaarden. Vi håber der kan blive mulighed for udstillinger hos virksomhedsmedlemmer, som det før er sket på skolerne eller måske viser der sig en mulighed i Store Magasin.
Det kan blive vanskeligt på grund af, at Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger har mistet sit tilskud fra fagudvalget for billedkunst under kunststyrelsen i kulturministeriet. Der må derfor forudses en betydelig stigning i prisen på disse udstillinger, hvis det overhovedet lykkes at få dem i gang. I øjeblikket betales 3.000 kr. for en udstilling leveret, forsikret, med foldere/plakat og afhentet igen, og dertil har kunstneren modtaget penge for leje af udstillingen. Dette beløb forventes at stige til 10-15.000 kr., hvis ikke det lykkes sammenslutningen at finde sponsorer.
Måske kan det lykkes os at samarbejde med andre foreninger om en udstilling, der cirkulerer.
Bestyrelsen håber stadig at kunne informere gennem den omtalte annoncering samt udsendelse af pressemeddelelser og medlemsbreve. Desuden forsøges at synliggøre foreningen gennem passive medlemskaber i udstillings- og kunstnersammenslutninger o.lign.
Vi håber også at kunne forøge foreningens grafiske samling og bogsamlingen gennem relevant tilgang.
Bestyrelsen vil arbejde for at Korsør Kommune fortsat lægger vægt på anerkendt kunst i udsmykningen af det offentlige rum.
Medlemsgaven er fortsat en hovedhjørnesten i foreningen. Den vil for 2005 (sæson 2005/2006) være udført af Jens Kantsø, hvis værker vi havde fornøjelsen af at se for et par siden i Kongegaarden.
Bestyrelsen arbejder på i 2006 at markere 40 året for stiftelsen af foreningens oprettelse.
Det er også spændende, hvad sammenlægningen af kommunerne vil bringe på kunstområdet, men bestyrelsen har vanskeligt ved at forestille sig at der ikke vil være behov for og vilje til at bevare Kongegaarden som center for kunst og musik og vore aktiviteter på et ordentligt niveau. – og dermed altså også den økonomi, der skal til.
Vi forventer stadig en selvstændig kunstforening i Korsør ligesom der fortsat vil eksistere kunstforeninger i Slagelse og Skælskør.
På bestyrelsens vegne Finn Mikkelsen 27.9. 2005.