Beretning 2000/2001 - 35. sæson
- stiftet 10..10.1966 -
ved generalforsamlingen 23. 9. 2001 i Kongegården.
For Korsør Kunstforening gælder det først og fremmest om at formidle nutidskunst af god kvalitet hovedsagelig gennem udstillinger i Korsør. Udstillingerne er som bekendt mest i Kongegården. De besøges heldigvis af mange mennesker så foreningens aktivitet må opfylde et behov i lokalområdet og måske i hele regionen. Der stilles derfor store krav til foreningens indsats, så forventningerne fra de besøgende, det omgivende samfund og fra politikerne i byrådet til vort arbejde kan opfyldes.
Udstillingerne:
Efteråret var 3 udstillinger formidlet fra Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, hvor de udstillinger vi ikke selv sammenstiller som regel kommer fra.
I september 2000 var der besøg af den svenske kunstner Roj Fribergs grafiske værker fra Hjørring Kunstmuseum. Absolut værker med motiver til eftertanke. Udstillingen blev meget apropos vist på rådhuset, da Kongegården netop denne måned var lukket p.g.a. mangel på personale.
Næste udstilling var Svend Wiig-Hansens oliepastel- og oliekridtstegninger. En del af en af vore store kunstneres efterladte værker. Besøgstallet blev på 488.
November måned havde en retrospektiv udstilling af grafiske værker af Tine Hind. Hvor hendes forskellige grafiske udtryksformer kunne iagttages, desværre var der kun 261 besøgende, ærgerligt. Jeg havde glæden ved at sammenstille udstillingen og håber på en senere lejlighed til at lave en lignende med kunstnerens malerier for Sammenslutningen.
Efter decemberboden i Kongegården var Merete Barker via Sammenslutningen gæst i januar med store malerier. En udstilling, der trak 412 gæster.
Februar marts og april bød på specielt inviterede kunstnere. Det var først en blændende grafiker og maler Anita Frichot fra Århus med 446 besøgende. Korsør Kommunes Kunstfond købte og det blev til et salg til Danske Banks Kunstforening.
Dernæst kom 4 unge kunstnere fra Odsherred Jan Christensen, Tina Birk, Anne og Finn Heiberg med mange naturalistiske malerier, skulpturer i organiske former og spændende keramik. Korsør Kommunes Kunstfond købte ligesom kunstforeningen. Der var 369 besøgende.
Endelig var det Anni Rose, der på det tidspunkt var beboer i Kongegården, som bl.a. viste sine mange fine akvareller, hvoraf flere motiver var hentet i Korsør. Korsør Kommunes Kunstfond gjorde indkøb også her efter aftale. 436 syntes de ville give sig selv chancen for en god oplevelse. Heriblandt ferniseringsgæsterne, der hørte en koncert, støttet af Kulturelt Samråd, med kompositioner af komponisten Thomas Agerfeldt Olesen, som bor i musiklejligheden i Kongegården.
I maj var der igen en udstilling fra Sammenslutningen med gode farverige malerier af den fynske kunstner P.O. Hansen med 424 gæster.
Den efterhånden traditionelle Sommerudstilling, der nu blev nr. 5, var besøgt af 571 mennesker og fandt sted i juni med nye ting af Ida Just Møller, Kirsten Ernst, Jesper Neergaard, Viggo Lynge Larsen, Jane Morten, John Würtz og Lizzie Thyssen. Der var salg til private, men desværre købte Korsør Kommunes Kunstfond ikke, hvorfor foreningen måtte foretage indkøb for de lovede 5.000 kr. Absolut en belastning af økonomien.
I juli og august havde Isensteinsamlingen udstilling i Kongegården. Bl.a. derfor bød kunstforeningen kun på udstilling 3 dage i juli i Store Magasin i forbindelse med keramikmarkedet. Men nu i september er kunstforeningen igen blevet synlig i udstillingsbilledet med De 5 på tur, Anita Viola Nielsen, Mads Rye, Paul Neale, Bettina Koffmann, Rick Towle, unge anderledes kunstnere, absolut seværdige, men bedøm selv.
Kunstforeningens 8 udstillinger i Kongegården (1 var på rådhuset) blev besøgt af 3407, altså i gennemsnit 425 besøgende pr. udstilling for denne sæson (00/01). Det er meget få i forhold til sæsonen 99/00 hvor tallet var 650. Det samlede besøgstal i perioden for Kongegården var 5717. I gennemsnit ca.520 i de 11 måneder der har været åben.
Det kan undre, at besøgstallet ikke kan holde standarten fra de tidligere år. Annonceringen har været rimelig intens (og dyr) lokalt, der har været lokal presseomtale, men ikke i så stort et omfang som tidligere år. Kunsten i Kongegården er måske blevet en vane også for pressen såvel lokalt som regionalt, selvom vi gør meget ud af at forny indtrykket i udstillingslokalerne hver måned.
Andre aktiviteter -
I november var der en blændende udstilling af fotografen Kirsten Klein ophængt på Tårnborg skole. Denne måned afholdtes også den traditionelle koncert med eksperimenterende musik fra Musik på Museer. Det var eksperimenterende jazz med Hasse Poulsen, Peter Friis Nielsen, Phil Minton og Louis Moholo. Desværre var arrangementet kun besøgt af ganske få
Keramik marked 2001 var årets store satsning udsprunget af arbejdet i Det Regionale Billedkunstråd, hvor jeg har glæden ved at repræsentere amtets kunstforeninger. Ideen med et udelukkende keramisk marked opstod og det lykkedes at få såvel Korsør kommune som Vestsjællands amts kulturgruppe med på ideen. Markedet blev afviklet under de bedste vejrmæssige betingelser med deltagelse 21 professionelle keramikere, hvor af 6 fra Nordtyskland. Desværre var det ikke lykkedes at skabe kontakt til Korsørs venskabsbyer på trods af en del forskellige forsøg via forvaltningen her, organisationer, breve og emails. Omsætningen var ikke for god, selvom der var kvalitets keramik til priser fra knap 100 kr. og i forskelligt design i form og udtryk. Bestyrelsen overvejer i øjeblikket om arbejdsindsatsen også kan leveres til næste år, så traditionen kan blive etableret.Hvis tilskud opnås.
Til City evening I august I år var Kongegården åben og der var fremlagt restoplag af udstillingsprogrammer m.m. Det er vigtigt at Kongegården og dermed kunstforeningen og Isensteinsamlingen er med når der sker noget i byen og regionen. Derfor var vi også på banen i maj, hvor arrangementet Turist i broregionen blev afviklet.
Den 1. maj afholdt foreningen grafiksalg på Bibliotekstorvet til fordel for en ny Prinsesse Guldhår. Salget indbragte 350 kr.
Den 4. maj om aftenen plejer næstformanden og jeg at tilbringe i Kongegården som brandvagt for den gode tradition med lys i vinduerne. Desværre skete det ikke i år.
Grafik og andre tilbud med tilknytning til foreningens virke er der løbende. De enkelte tilbud kan beses i Kongegården. Fra landsforeningen Skolernes Kunstforening har vi indkøbt nogle meget flotte farvelitografi af Inka Sigel. Tidligere tryk herfra er bl.a. Ejler Bille og Anne Marie Mejlholm, som stadig kan fås til rimelige priser. Trykkene tilbydes via medlemsbrevene. En oversigt var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
Medlemsgaven er i år 2000 af Frank Rosen, udstilleren fra august sidste år og kunstneren bag springvandet ved Havnearkaderne, var nogle fine farverige silketryk med fra starten hele 8 eller 9 motiver at vælge mellem. Absolut nogle fine ting.
Medlemstallet er i år på lige omkring 270, hvoraf knap 40 er virksomhedsmedlemmer med den deraf følgende ekstra service. Medlemsfortegnelsen er nøje gennemgået af kassereren og skulle nu være ajourført. Der har været lidt udskiftning, men medlemstallet er nogenlunde konstant på dette niveau. Det er ca. 1,35 % af kommunens indbyggertal. Vi kan i fællesskab arbejde for en stigning til 1,5 %. Det er kun 30 medlemmer mere - så få fat i venner, bekendte og arbejdspladser.
PR. - Synliggørelse af vort tilbud i Kongegården og andre steder sker på mange felter først og fremmest i lokalområdets presse, aviser, radio og tekst tv, men også i landsdækkende kunstblade, og på internet . Bestyrelsen arbejder på at få en hjemmeside startet.
Omtalen i pressen lokalt kunne vi godt ønske os mere af. Bestyrelsen synes vi har et godt og nyt tilbud til områdets indbyggere i praksis hver måned. Der bliver sendt relevant materiale og regulære pressemeddelelser fra bestyrelsen hver gang.
Der er stort set altid en lille folder eller et ferniseringskort til udstillingerne sammen med en værkfortegnelse. Til de indbudte udstillinger er tryksagen gratis og fremstillet i et stort oplag, til vandreudstillingerne koster katalogerne penge, hvorfor vi sælger dem for et symbolsk beløb.
Samarbejdet med apoteket om apotekerkuverter kom også i gang i år, men desværre lidt sent. Det er en fin reklame, som også kunstnerne er glade for. Bestyrelsen håber aftalen kan fortsætte.
Aktivitetsplakaten for Kongegården er en god og værdsat tradition. Den har i indeværende år motiv med en skål af Ida Just Møller kendt fra sommerudstillingen. Plakaten er udgivet med penge fra Vestsjællands Amt, Foreningen Kongegården og kunstforeningen. Bestyrelsen håber traditionen kan forsætte. Plakaterne er dyre at udsende, men efter bestyrelsens opfattelse nødvendige for omverdenens kendskab til Kongegården og aktiviteterne der såvel for Isensteinsamlingen, Korsør Koncerterne og os.
Kongegården skal fungere i det daglige. Det er først og fremmest kustodernes skyld. De sørger for tilsyn, renholdelse og andet forefaldende arbejde for de forskellige foreninger. På kunstforeningens vegne vil jeg takke dem for deres indsats. Ligesom for den hjælp, der i belastede situationer ydes fra den ansatte kontorfunktion i Isensteinsamlingen.
Opbygningen og funktionen af Kongegården er det indtrykket er uigennemskuelig for de fleste. Jeg forsøger gerne at forklare, hvor der må være et behov. Kunstforeningen giver også gerne forslag til en påkrævet omorganisering.
Kongegårdsfonden har efter et initiativ fra kunstforeningen og museet og et møde med kulturudvalget om en sikring af tilsynet i Kongegården og på museet ”aben” til et nyt oplæg fra foreningerne i Kongegården. Initiativet vedrører mest aktiviteterne i kunstforeningen og Isensteinsamlingen og ikke Korsør Koncerterne og Foreningen Kongegården.
Kunstforeningen har i længere tid været i dialog med Kongegårdsfonden om læsestue til gavn for de besøgende med foreningens bøger, abonnementer og lignende. Vi forventer, at der snarest i forbindelse med indkøb af inventar til receptionen og kongeværelset bliver mulighed for dette læserum.
Foreningens arkivmaterialer har længe manglet plads idet Kongegårdsfonden har fundet, at vi fyldte for meget i Kongegården, ligesom der har manglet arbejdsplads til indramning af foreningens grafiske samling før udlån til Korsør Kommunes Kunstfonds cirkulationssamling. Problemet ser nu endelig ud til efter en sidste bøn til kulturudvalget at være løst, idet kunstfonden forsøgsvis har givet os ly i deres lagerrum.
Kongegårds foreningen har fået ny formand og bestyrelse. De 3 foreninger i Kongegården deltager i bestyrelsen, hvor vi forsøger at koordinere opfattelsen af forskellige problemers løsning. Kunstforeningen yder sit bidrag hertil.
Korsør kommune er søgt om midler fra 5 % puljen til reoler i læsestuen (efterår 2000), der kom afslag.
Korsør skal endelig have en kultur- og fritidspolitik, flere fra bestyrelsen har deltaget i processen. Det er bestyrelsens hensigt at komme med et høringssvar, der sikrer, at foreningens aktiviteter kan videreføres og udvikles bl.a. omkring udstillingsaktiviteter og udsmykning. Bl.a. også en udbygning af aktiviteter i musikskolen med kreativ skole vil have vor bevågenhed. En sikring af økonomien til realisering af planerne må være tilstede.
Turismepolitikken har foreningen også givet ideer til.
Korsør Kommunes Kunstfond har ansøgt om ekstra midler til bl.a. edb registrering og ifølge pressen fået afslag. Kunstforeningen har i en henvendelser til kulturudvalget påpeget nødvendigheden af en budgetforøgelse også i forhold til en sikring af køb fra kunstforeningens indbudte udstillinger. Disse sidste vises kun i Korsør. Det indkøbte indgår så i kunstfondens efterhånden meget fine samling af især original kunst til udlån til virksomheder i kommunen sammen med værker fra kunstforeningens samling. Vort nye lokale i fællesskab kan måske hjælpe til en udbygning af samarbejdet og en hurtig genstart af udlånet fra samlingen. Men det er nødvendigt, at der stilles midler til rådighed fra Kultur- og Fritidsudvalget.
Kulturelt Samråd har efter mange års god og veludført gerning af Jens Sejr, næstformanden i vor forening, fået ny formand. Det blev formanden for Korsør Koncerterne, som vi glæder os til at samarbejde med. Principielt er det bestyrelsens opfattelse, at det er uheldigt, at formanden for en af samrådets tilsluttede foreninger er formand for samrådet.
Skulpturer
Det er bestyrelsens opfattelse, at Korsør kommune godt kan have kunstnerisk udsmykning flere steder. Kunsten er på vej den seneste skulptur ved Havnearkaderne, De syv dage - Frank Rosen, blev indviet i slutningen af maj til glæde for de fleste og med tak også ved et lille særligt arrangement i Kongegården, til alle de 94 små og store bidragydere.
Desværre blev Prinsesse Guldhår af Kirsten Ernst, der var installeret på bibliotekstorvet vandaliseret allerede i oktober. Kunstforeningen var hurtigt på banen med en ny indsamling, som der pt. er indsamlet godt 20.000 kr. af de 40-45.000 kr. der skal til. Fra Korsør kommunes kultur- og fritidsudvalg er der til indsamlingen modtaget 2.500 kr., en gave fra Falck til kommunen, alligevel mener udvalget ikke, at have besluttet, hvilket kunstværk der skal på torvet, Hvilket bestyrelsen ellers var overbevist om. Der er vist desværre gået lokalpolitik og valgkamp i sagen. Det er bestyrelsens opfattelse, meddelt pr. brev, at politikerne skal tage imod det gode tilbud som en ny genskabt og forbedret skulptur, Prinsesse Guldhår 2., er i forhold til den oprindelige pris på 67.000 kr., og i forhold til hvad en kommune i Korsørs situation har råd til. Skulpturen er færdig og besigtiges i den kommende uge, kultur- og fritidsudvalgets medlemmer er inviteret sammen med pressen.
Bestyrelsen har også leveret et forslag til en klatreskulptur i granit og uden vand i byparken udført af den nyligt afdøde meget anerkendte billedhugger Ole Christensen
En anden omtalt skulptur er Varden i Halsskov havn udført af Ole Videbæk, som det kniber meget med at få sat i stand eller eventuelt flyttet til et andet sted.
Korsør kommune bør afsætte midler til, at der kan flyttes rundt på byens skulpturer, da enkelte efterhånden står uhensigtsmæssigt i forhold til dengang de blev stillet op.
Det kan undre, at Korsør Kommune har valgt at takke nej til en amts støtteordning til kunst, hvor amtet vil give 2 kr. pr. indbygger hver gang kommunen giver 4 kr. på den konto kunne vi således få 40.000 kr. mod selv at betale 80.000 kr. Korsør kommune er en af de ganske få kommuner i amtet, der ikke vil benytte sig af tilbudet, hvor Det regionale billedkunstråd godt nok skal konsulteres om valget af kunstner.
Det regionale billedkunstråd har også andre initiativer for at få kvalitets kunst og kendskabet hertil udbredt bl.a. er der et tilbud undervejs til amtets undervisningsintitutioner om leje af en hel kunstner til halv pris m.v.
Samarbejdet med de øvrige kunstforeninger afprøves fra tid til anden med fælles initiativer f.eks. omkring udstillinger. Det er prøvet nu sidst omkring H.C. Andersen året i 2005. Men det fornemmes, som om det er vanskeligt at have energi tilovers udover egen forening.
Parnas museet blev ikke til noget i denne omgang, selvom bestyrelsen her synes det er en god ide, men vi håber de politiske muligheder efter amtsrådsvalget vil være til, at sagen rejses igen med et positivt resultat. Museet og dets formidling er nødvendig i vor region.
Økonomi.
Basis for aktiviteterne er selvfølgelig foreningens mange trofaste personlige medlemmer og virksomhedsmedlemmer. Uden medlemmerne eksisterede Korsør Kunstforening ikke. Bestyrelsen søger naturligvis også tilskud hvor det er muligt. Der er heldigvis bidrag fra flere sider til udstillingerne i Kongegården fra Korsør Kommunes kultur- og fritidsudvalg og fra Vestsjællands Amts Regionale Billedkunstråd og Kulturelt Samråd. Til keramikmarkedet var der som omtalt også støtte fra amt og kommune. Vi får tillige et mindre tilskud fra Korsør Kommune som generelt tilskud til driften. Jeg vil gerne her udtrykke kunstforeningens tak til giverne af de tilskud vi har fået i årets løb herunder også en STOR TAK for de mange bidrag til såvel ”De syv dage” som ”Prinsesse Guldhår 2.”.
Bestyrelsen fik tilgang af et nyt medlem ved sidste generalforsamling. Konstitueringen med ny kasserer, Lis Kobæk, blev foretaget. I årets løb har Ole Burglin bedt sig afløst i bestyrelsen og suppleant Susanne Hansen er indkaldt. Arbejdet har været fordelt på møder og praktiske arrangementer bl.a. ferniseringerne på flere udstillinger.
Fremtiden:
Bestyrelsen vil forsøge at føre aktiviteterne, aktivitetsniveauet og kvaliteten videre. Idet vi håber på forståelse for grænserne for graden af professionalitet i udførelsen, da vi jo alle kan have vigtigere opgaver bl.a. i forbindelse med vort arbejde, og da foreningen jo ingen ansat forretningsfører har.
Der er betænkeligheder i bestyrelsen ved hvor meget samarbejdet om indkøb på de indbudte udstillinger kan videreføres af Korsør Kommunes Kunstfond. Hvis dette samarbejde opgives vil det medføre, at de fleste udstillinger vil blive vandreudstillinger.
Vi vil formentlig forsøge at videreføre Keramikmarked 2002 under forudsætning af, at der kan opnås støtte og at bestyrelsens medlemmer eller andre kan afse den nødvendige tid hertil.
Vi vil stadig forsøge at fremme muligheden for skulpturer og anden kunstnerisk udsmykning i hele Korsør kommune.
Kunstforeningen vil presse på for igen at få gang i Korsør Kommunes Kunstfonds udlån sammen med vor samling og få afsat midler til såvel dette som til en tiltrængt renovering af flere af værkerne også af kunstforeningens. Værker som alle har cirkuleret i mange år.
Hjemmeside er et ”must” for alle efterhånden også Korsør Kunstforening skal være med. Bestyrelsen håber at komme på nettet i dette år, således at medlemsbreve og mindre meddelelser kan sendes via e-mail eller lægges på hjemmesiden.
Forhåbentlig vil det i år lykkes at få sat gang i et længe næret ønske om en folder om byens kunst.
Medlemsgaven 2001 er også på trapperne, det bliver original kunst med motivkreds fra Korsør som forhåbentlig vil glæde mange medlemmer, når den kan hentes.
Om godt 3 uger den 10. oktober er det foreningens 35 års fødselsdag måske markeres det også.
Finn Mikkelsen 20. 9. 2001.