Medlemsbrev August-September 2003
Til alle medlemmer.
Der indkaldes hermed til generalforsamling
Torsdag den 25. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”)
Regnskabet for medlemsskoler
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for sæsonen 2003-2004:
Personlige medlemmer 220 kr.
Børn og skoleklasser 110 kr.
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1200 kr.
5. Indkomne forslag.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest ugedagen før (Alhøjvænget 31, 4220 Korsør)
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Inge Boye Jørgensen, Knud Kristensen, Aase Jepsen og Erik Klausen afgår efter tur - alle er villige til genvalg.
Der skal vælges 1 revisor: Sonni Jørgensen afgår efter tur.
Der skal vælges 2 suppleanter.
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der sædvanen tro være lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende. Der vil være mulighed for at forsyne sig med ældre udstillingskataloger m.v
Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller lignende i Isenstein Cafeen.
Grafikmappen vil kunne beses med henblik på køb.
Rammer til årets medlemsgave af John Würtz samt til plakaten for Kongegaarden og Korsør plakaten kan købes.
Bestyrelsen beder venligst om at de få medlemmer, der ikke har afhentet eller modtaget medlemsgaven af John Würtz henvender sig snarest, da restoplaget vil blive afsat til anden side.
På gensyn til en snak om kunsten og kunstens resultater, muligheder og ideer i Korsør
Med venlig hilsen for bestyrelsen
Finn Mikkelsen, formand.
Ingvar Cronhammer i Kongegaarden til den 29. september
En udstilling med store fotostater af Ingvar Crohammers skulpturer eller måske nærmere installationer er nu ophængt i Kongegaarden. Noget af det seneste i det offentlige rum er ELIA, den store skulptur, der trækker lyn, placeret i Herning.
Desværre har det ikke været mulig for Cronhammer at komme tilstede ved udstillingens åbning, hvorfor bestyrelsen har valgt ikke at afholde en egentlig fernisering. Vi håber alligevel at mange vil tage sig tid til at fundere over billederne, der kun er 6 i antal.
Udstillingen kan ses til den 29. september. Værkfortegnelse herunder:
Alle værker er fotograferet af Poul Ib Henriksen