Små formater


Finn Hjortskov Jensen

Korsør Bibliotek, juli måned. Fri entré i åbningstiden

Små formater fra kunstforeningens samling med mange forskellige kunstnere:
Jens Kantsø - Svend Åge Madsen - Holger I. Jensen - Johanne From Klausen - Ole Prip Hansen - Herman Stilling - Palle Nielsen - Arne Johannnesen - Finn Hjortskov Jensen - Otto Laweatz - Verner Brems - Bent Stubbe Teglbjerg - Henrik Møhr Joensen - Finn Severin Bolther - Lars Hagen - Peter Lautrop - Jane Muus - Ole Bundgaard - Ingalvur av Reyni - Jytte Rex - Bernhardt Lipsøe - Eva Öhrling - Erland Knudssøn Madsen - Rasmus Danø/Lars Holbroe -Lene Adler Petersen