Bestyrelsen

Bestyrelsens 8 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling i september med halvdelen hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og forskellige ad hoc poster.

Finn Mikkelsen, Formand
Alhøjvænget 31, 4220 Korsør.
tlf: 5837 4061
mobil: 2145 6336
mail: fmik@korsoerkunst.dk

Jens Sejr Jensen, Næstformand
Frejasvej 11, 4220 Korsør.
mail: gitte@turbopost.dk
tlf: 5837 6835

Birger Bjerringfelt, Kasserer
Egersundvej 19, 1.th.
4220 Korsør
tlf: 2720 1948
mail: birger@bjerringfelt.dk

Hanne Strand, ad hoc
Værftet 11
4220 Korsør
tlf: 2242 1909
mail: hannelisestrand@hotmail.com

Aase Jepsen, Ad hoc
Slottensgade 5, 4220 Korsør
mail: aasejepsen@pc.dk
tlf: 5837 3199

Tove Madsen, Ad hoc
Fasanhaven 65, 1.th.
4220 Korsør
tlf: 3539 3283
mail: tma4444@hotmail.com

Grete Dommerby, Ad hoc
Strandvej 37, 2.
4220 Korsør
mail: dommerbygrete@gmail.com

Revisorer:
Claus Jørgensen, valgt 2014
John Dyrby, valgt 2015, afgår 2017

Suppleanter:
1. Hanne Strand, valgt 2015
2. Bent Robert Hansen, valgt 2014

Direkte Repræsentation

-

Foreningen Isensteinsamlingens bestyrelse: Inge Boye Jørgensen frem til 1. 9. 2016 - (Jens Sejr, formand, udpeget af byrådet)

-

Foreningen Kongegaardens bestyrelse: Formanden, Finn Mikkelsen

-

Brugergruppen i Kongegaarden: Formanden, Finn Mikkelsen med suppleant Tove Madsen

-

Kulturrådet i Slagelse Kommune: ingen valgt repræsentant p.t.. men Tove Madsen repræsenterer kunstforeningen.

Indirekte Repræsentation

-

Billedkunstrådet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, for de offentlige kunstforeninger valgt af kulturgruppen (politikerne) efter indstilling fra kunstforeningerne: Finn Mikkelsen (til 31.12.2015)

-

Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (SDK), valgt på årsmødet: Finn Mikkelsen. (formand)

-

Billedkunstrådet i Slagelse Kommune: Kirsten Sørensen, Skælskør Kunstforening er vores repræsentant. Jens Sejr suppleant.